बादल आउट भएपछि श्रीमतीको ओली सरकारमा इन्ट्री, पाईन महत्वपूर्ण मन्त्रालय

0
368
;f+;bn] p7fPsf] k|Zgsf] hjfkm lbFb} u[xdGqL yfkf u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf ;f]daf/ l;+xb/af/df a;]sf] k|ltlglw;ef cGtu{t /fHo Joj:yf tyf ;'zf;g ;ldltsf] a}7sdf ;f+;bn] p7fPsf] k|Zgsf] hjfkm lbFb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री पद गुमाएका रामबहादुर थापा बादलले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन पनि हारे । अहिले पद विहिन भएर बसेका वादल दिनहुँ वालुवाटार धाइरहन्थे । उनी आफ्ना निकटकाहरुलाई मन्त्री वनाउने योजनामा थिए । अन्तत उनको योजना सफल भएको छ । आफु मन्त्रीवाट हटेपनि उनले श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहिवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । त्यसमा वादलको श्रीमती पनि मन्त्री बन्ने भएकी छन् । ओलीले विहिवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्व माओवादी खेमाका थापाकी श्रीमती नैनकला थापा मन्त्री बन्ने भएकी छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैनकलालाई सञ्चारमन्त्री बनाउन लागेका छन् । यसअघि थापा महिला आयोगमा थिइन् ।

ओलीको मन्त्रीपरिषद्मा श्रीमान श्रीमती पालो पालो मन्त्री बन्ने थापा मात्र होइनन् । अन्य जोडी पनि मन्त्री आलोपालो भएका छन् । यसअघि रघुवीर महासेठले पनि श्रीमती जुली महतोलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । अहिले जुली पदमुक्त भएपछि महासेठ आफै मन्त्री बनेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ संघमा मन्त्री छन् भने प्रदेश १ मा उनकी पत्नी उषाकला राई मन्त्री रहेकी छिन् ।ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here